Personvern for Fylkesatlas Vestland

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Statsforvalteren og fylkeskommunen behandler personopplysninger i den åpne karttjenesten vår.

Fylkesatlas Vestland er en karttjeneste for Statsforvalteren og fylkeskommunen som har det redaksjonelle ansvaret for innholdet og tekster i karttjenesten. Fylkesatlas inneholder tematiske geodata og flere av disse er en del av Det Offentlige Kartgrunnlaget (DOK).

Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Statsforvalteren er et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter. Statsforvalteren utfører dessuten en rekke forvaltningsoppgaver rettet mot innbyggere og organisasjoner. Vi kontrollerer også kommunenes virksomhet og er klageinstans for mange kommunale vedtak. Statsforvalteren har fagkunnskap på en rekke overordnede samfunnsområder, og vi håper at du finner den informasjonen du er ute etter i karttjenesten vår.

Fylkeskommunen er det regionale folkestyrte forvaltningsnivået i Norge. Fylkeskommunen har forvaltnings- og tjenesteproduserende oppgaver innen fylket og er underlagt politisk styring, med fylkestinget som øverste organ. Fylkestinget velges direkte av fylkets innbyggere hvert fjerde år, ved kommune- og fylkestingsvalg. Fylkeskommunen er sentral i arbeidet med regional utvikling på flere områder sammen med kommuner, regionråd, næringsliv og frivillige organisasjoner. Fylkeskommunen har ansvar for disse samfunnsoppgavene:

Denne erklæringen har informasjon om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger når du åpner karttjenesten vår som pålogget bruker. Vi behandler personopplysningene på en sikker måte og i henhold til personopplysningsloven.

Hvilke personopplysninger behandler vi i Fylkesatlas og hvorfor?

Alle som lager seg en bruker i Fylkesatlas må samtykke til at vi lagrer og bruker personopplysninger. Vi bruker disse til å identifisere deg ved innlogging og din bruk av løsningen. Vi kan sende deg e-post som kun er knyttet til bruk av løsningen, som glemt passord eller annen informasjon som er knyttet til din bruker. Vi kan lagre og behandle andre data som du legger inn i løsningen. Data som ikke er opplagt knyttet til din personlige bruker anses som databehandlers data.

For å lagre dine egne tegnede objekter og eventuelt få tilgang til rollestyrte tilganger til temadata, må du registrere en e-postadresse og ett passord. Det er valgfritt å registrere navn. Du kan også laste opp kart filer, legge til tjenester og lage bokmerker som blir lagret på din bruker. Samarbeidsmodulen der du kan dele kartdata med mer er bare tilgjengelig for brukere som er pålogget.

Du kan bruke Fylkesatlas og tegne objekter uten å lage deg en bruker, men da blir alt slettet når du avslutter økten din.

Vi bruker dine personopplysninger til å gi spesielle tilganger til temadata for de som bruker det til å utføre sin jobb. Vi sender ikke reklame og leverer ikke ut dine personopplysninger til andre.

Innsyn, klage, sletting eller endring av personopplysninger i Fylkesatlas

Dersom du ønsker innsyn, å klage, slette eller endre dine personopplysninger må du ta kontakt med Abebe Girmay Adera eller Max Koller eller Tone Reinsnos Knutsen.

Det er en egen funksjon for å endre passord som heter ‘Endre passord?’ inne på Min side.

Vi kan slette din bruker, dine tegnede objekter og dine bokmerker, men ikke dine saker i samarbeidsmodulen eller data lagt inn i ett felles digitaliseringstema (digtheme) siden du deler dette med andre brukere. Disse sakene/digtheme er som regel arbeidsrelatert, men dersom dette ikke er tilfelle kan vi vurdere og slette dem. Saker i samarbeidsmodulen og digtheme er databehandler sin eiendom.

Informasjonskapsler

Vi bruker disse informasjonskapslene i Fylkesatlas:

Google analytics bruker informasjonskapslene _ga, _gid og _gat for å hente anonymisert besøksstatistikk på nettstedet. Disse blir slettet etter 26 måneder.

Fylkesatlas bruker informasjonskapselen _lng for å lagre hvilket språk du har valgt å bruke.

Vi bruker disse informasjonskapslene i Fylkesspegelen:

Google analytics bruker informasjonskapslene _ga, _gid og _gat for å hente anonymisert besøksstatistikk på nettstedet. Disse blir slettet etter 26 måneder.

Slette informasjonskapsler

Under ‘Min side’ i Fylkesatlas kan du gå til ‘Om kartløsningen’ og velge ‘Deaktiver statistikk’. Da sletter du informasjonskapslene som går til Google analytics for denne nettleseren. Dersom du sletter alle informasjonskapsler i nettleseren så må du gjøre dette igjen for å ta vekk din statistikk som går til Google analytics. 

Sikkerhet

Alle opplysningene som kommer fra din datamaskin til Fylkesatlas går over en sikker linje (https). 

Rettigheter og bruk av kartdata i Fylkesatlas

Rettigheter til bruk av eksterne kartdata (temadata og bakgrunnskart som ikke tilhører databehandler) er basert på medlemskap i Norge digitalt gjennom Kartverket.

All ikke-kommersiell bruk av tjenestene i karttjenesten er gratis, men det må vises til Fylkesatlas og Norge digitalt ved bruk av kart i rapporter og lignende. Vi tar forbehold om feil i kart og feil eller mangler i datasett. Kartene er ikke rettslig bindende og bruk av karttjenesten erstatter ikke vanlig saksbehandling.

Informasjonsside for Fylkesatlas

Vi har en informasjonsside for Fylkesatlas som Statsforvalteren er vert for: https://prosjekt.fylkesmannen.no/fylkesatlas/ 

Informasjonskapsler på informasjonssiden

  • ASP.NET., ASPXANONYMOUS og AsP.NET er nødvendige for at nettsiden skal fungere. Kapslene blir automatisk generert når siden lastes, og slettes når du lukker nettleseren.
  • EPiDPCKEY, . EPiServerLogin, __epiXSRF og ArticleViewPort er informasjonskapsler som brukes hvis du logger deg på publiseringsløsningen EpiServer som bruker. Informasjonskapslene blir slettet når du lukker nettleseren. Informasjonskapslen editlanguagebranch husker hvilket språk du har valgt i editoren når du er innlogget som EPiServer-bruker, og denne blir slettet etter to år.
  • Google analytics bruker informasjonskapslene _ga, _gid og _gat for å hente anonymisert besøksstatistikk på nettstedet. Disse blir slettet etter henholdsvis to år, 24 timer og 1 minutt.
  • Noen sider henter innholdselementer fra Facebook gjennom iFrame. Reg_ext_ref, reg_fb_gate og reg_fb_ref brukes for å spore browsere som ikke er logget inn i Facebook, og gir Facebook informasjon om hvor nye brukere kommer fra. Informasjonskapselen blir slettet når du lukker nettleseren. Datr er en sikkerhetsrelatert informasjonskapsel som identifiserer browseren uavhengig av bruker, og blir slettet etter to år. Fr og sb brukes av Facebook for å kunne gi relevant reklame, og blir slettet etter henholdsvis tre måneder og ett år. Staticxx.facebook.com blir kun brukt for statisk innhold. IDE blir brukt for å holde styr på annonsering på enheten der informasjonskapselen er installert.
  • Leseweb er et verktøy for opplesing av tekst på nettsiden. B100Serverpoolcookie er en informasjonskapsel knyttet til talesyntese (opplesing av tekst på nettsiden) og er en unik identifikator som blir slettet når du lukker nettleseren. Kapslene som styrer synlig/skjult kontroll for leseweb og innstilling av hastighet m.m. blir kun generert når man starter leseweb. Disse blir ikke slettet.
  • Cloudfare brukes for å overstyre sikkerhetsbegrensninger basert på IP-adressen den besøkende kommer fra. Denne samsvarer ikke med brukerID, og inneholder ikke personlig identifiserbar informasjon.

Andre informasjonskapsler kan forekomme på sider som henter innholdselementer fra andre nettsteder gjennom iFrame m.m.

Du abonnerer på nyheter fra informasjonssiden vår

Statsforvalteren tilbyr nyhetsvarsel via e-post. For å motta nyheter fra informasjonssiden må du registrere en e-postadresse. Opplysningene som blir registrert hos oss, blir kun brukt til e-postvarsling. Adressen deles ikke med andre, og vi sletter e-postadressen når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

Nyhetsvarslingen skjer via systemet EPiServer, og tjenesten lagrer trafikkinformasjon om e-postutsendingen i 14 dager for å kunne ivareta sporbarhet og eventuell feilretting. Selve innholdet i e-postene blir ikke lagret.

Fylkesatlas på Facebook

 Vi har også en Facebook side for Fylkesatlas som du kan følge/like: https://www.facebook.com/fylkesatlas/

Informasjonskapsler på Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Behandlingsansvarlig og databehandler

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene. Databehandler er den som behandler data for behandlingsansvarlig. Fylkeskommunen og Statsforvalteren er både behandlingsansvarlig og databehandler for karttjenesten Fylkesatlas. 

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om personvernerklæringen for Fylkesatlas eller Fylkesspegelen kan du kontakte oss på:

E-post: tone.reinsnos.knutsen@statsforvalteren.no
Postadresse: Statsforvalteren i Vestland, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger